Групування грунтів за властивостями (ДСТУ 4362:2004)

 

рН сольової витяжки:

Ступінь кислотності та лужності рН сольової витяжки
Дуже сильнокислі менше 4,1
Сильнокислі 4,1– 4,5
Середньокислі 4,6 – 5,0
Слабо кислі 5,1 – 5,5
Близькі до нейтральних 5,6 – 6,0
Нейтральні 6,1 – 7,0
Близькі до нейтральних 7,1 – 7,5
Слабо лужні 7,6 – 8,0
Середньо лужні 8,1 – 8,5
Сильно лужні 8,6 – 9,0
Дуже сильно лужні Більше 9,0

 

Органічна речовина (гумус):

Вміст гумусу %
Дуже низький менше 1,1
Низький 1,1 – 2,0
Середній 2,1 – 3,0
Підвищений 3,1 – 4,0
Високий 4,1 – 5,0
Дуже високий більше 5,0

 

Рухомі форми азоту, фосфору, калію:

Вміст макро-показника N P K
Мінеральний Азот (NH4+NO3), мг/кг Фосфор за методом Кірсанова, мг/кг Калій за методом Кірсанова, мг/кг
Дуже низький менше 10
Низький 11-15 менше 50 менше 80
Середній 16-24 51-100 81-120
Підвищений 25-30 101-150 121-170
Високий 31-35 151-250 171-250
Дуже високий більше 35 більше 250 більше 250
Порівняння основних показників родючості грунту.

You May Also Like