Азот грунту

Азот грунту неорганічний. Амонійна та нітратна складові. неорганічний грає важливу роль в біохімії грунту. Грунти за своїми властивостями можуть накопичувати азот у складі гумуса зв’язуючи його як молекулярно так і обмінним шляхом. Грунти є природне джерело доступних та малодоступних форм

Порівняння основних показників родючості грунту.

Групування грунтів за властивостями (ДСТУ 4362:2004)   рН сольової витяжки: Ступінь кислотності та лужності рН сольової витяжки Дуже сильнокислі менше 4,1 Сильнокислі 4,1– 4,5 Середньокислі 4,6 – 5,0 Слабо кислі 5,1 – 5,5 Близькі до нейтральних 5,6 – 6,0 Нейтральні

Гігроскопічна вологість

Гігроскопічна вологість ґрунту– це кількість води, яку адсорбує сухий ґрунт з атмосфери з відносною вологістю менше 96-100%.  Виражена у відсотках до маси абсолютно-сухого (висушеного при 100…105 град.С) ґрунту. Потрібна для розрахунку деяких агрохімічних показників.