Максимальна гігроскопічна вологість ґрунту– це найбільша кількість вологи, яку повітряно-сухий ґрунт може увібрати з повітря, максимально насиченого водяною парою (96-100%). Виражена у відсотках до маси абсолютно-сухого (висушеного при 100…105 град.С) ґрунту.

Кількість вологи, яку може увібрати з повітря грунт, залежить від ступеня насиченості повітря вологою, механічного складу грунту, вмісту в ньому колоїдів і гумусу. Гігроскопічна волога з повітря притягується силою поверхневої енергії дрібнодиспергованих ґрунтових частинок.Максимальна гігроскопічність – одна з найважливіших грунтово-гідрологічних констант:
— піщані грунти – 0,5-1,3%;
— легкосуглинкові – 1,5-3%;
— важкосуглинкові – 5-8%;
— глинисті – 10-12%.
— торф’яні – 18-22%.

Гігроскопічна волога рослинам недоступна.

Максимальна гігроскопічна вологість

You May Also Like